mats samuelsson säkerhetskonsult

Hjälper till med utredning, utbildning och rådgivning. Håller även föreläsningar.

Man måste förstå att man inte förstår det mesta, fast man kan leta efter förklaringar

– Skalman, Bamses vän

JAG KAN BLAND ANNAT HJÄLPA TILL MED 

rådgivning

 Jag kan hjälpa till med rådgivning vid

 • Pågående brottslig verksamhet
 • Misstanke om brottslig verksamhet
 • Planering av större insatser
 • Struktur och planering av stabsarbete
 • Brottsförebyggande arbete
 • Övriga säkerhetsproblem avseende person eller egendom
 • Annan störande verksamhet
 • Säkerhetsfrågor vid planeringsskede för ny verksamhet

utredning

Jag kan hjälpa till och utreda vid

 • Pågående brottslig verksamhet
 • Nedlagd utredning av Polisen, finns fortfarande lösa trådar som inte är utredda, som kan påverka bland annat Försäkringsbolags beslut.
 • Misstanke om brottslig verksamhet
 • Bakgrundskontroll av CV och Personliga brev. 
 • Övriga diskreta utredningar, där hemligt material kan ingå
 • Övriga utredningar där det behövs en spaningsinsats

utbildning

 Jag kan erbjuda följande utbildningar  

 • Hur man agerar och förbereder sig inför en utlandsresa eller utlandsjobb i oroliga länder
 • Narkotikatecken
 • Mental förberedelse
 • Brottsförebyggande arbete
 • Grunder spaning

analyser

   Jag kan hjälpa till och göra 

 • Hot- och riskbedömningar, både mot person och händelse
 • Olika underrättelserapporter
 • Informationsinhämtning  

föredrag

   Jag kan erbjuda föredrag som handlar om 

 • Min livsresa fram till idag
 • Mina utlandsuppdrag
 • Hur det är som privatperson att bo utomlands i riskfyllda länder, saker att tänka på
 • Olika händelser och beslut som gjort att jag blivit konsult
 • Annat som efterfrågas som jag gjort

boka kostnadsfri rådgivning

Ovan finns en del av vad jag kan hjälpa dig med. Om du inte hittar lösningen på ditt problem ovan eller behöver annan hjälp kontakta mig. Första kontakten är kostnadsfri, fyll i och skicka kontaktformuläret på Kontaktsidan, så kontaktar jag dig.  

vem är jag ?

Tidigare Polis

Mycket bred erfarenhet som polis. Chef på både Närpolisen och Ingripandeverksamheten men även arbetat som utredare, projektledare, operativ analytiker, spanare och med brottsförebyggande arbete. Sista åren mot Grov organiserad brottslighet på Hemliga Tvångsmedelgruppen och Regional Underrättelsesektion.

Aktiv reservofficer

Pansarofficer, grundutbildad som stridsvagnsofficer. Bytte karriär till underrättelseofficer och i denna funktion har jag arbetat i ett antal olika staber, vilket gjort att jag är bra på att arbeta i stab . Arbetar idag som Samverkansofficer och är fortfarande aktiv.

Har jobbat utomlands för både fn och eu

Både som officer och polis. Som militär observatör har jag arbetat för FN i Libanon, Egypten, Pakistan, Syrien och Kashmir. Vid sista tillfället jobbade jag ett år som polis för EU i Afghanistan, där jag lärde afghanska polismän på alla nivåer, hur man använder underrättelser i det dagliga polisarbetet, så roligt och uppskattat.

Call Now Button