Som före detta polis är jag en problemlösare av rang, jag har löst tusentals olika akuta problem när allmänheten ringt 112 och jag älskar att hjälpa till.

Nedan finns en del av vad jag kan hjälpa dig med. Om du inte hittar lösningen på ditt problem  eller behöver annan hjälp kontakta mig. Första kontakten är kostnadsfri, fyll i och skicka kontaktformuläret på Kontaktsidan, så kontaktar jag dig.  

utredningar

   Jag kan bland annat hjälpa dig och utreda vid

 • Pågående brottslig verksamhet, t ex olovlig andrahandsuthyrning,  alkohol- och/eller narkotikaförsäljning  eller sexhandel från lägenhet i hyresfastighet. 
 • Utredning och förebyggande arbete mot stölder på arbetsplatser
 • Hot och riskbedömningar, mot både personer och händelser
 • Bakgrundskontroll av CV och Personliga brev t ex i samband med nyanställning. 
 • Diskreta utredningar som av olika anledningar inte kan utföras av polisen, med eller utan spaningsinsats. Jag har under många år arbetat med hemliga operationer.
 • Vid Säkerhetsprövningsintervjuer identifieras beteenden och personlighetsdrag hos din personal som hjälper dig att säkerställa att du har rätt person på rätt plats. Vid dessa intervjuer samarbetar jag med Zanko Dasko på Recway

utbildningar

   Jag kan bland annat hjälpa dig med följande utbildningar  

 • Mentala förberedelser. Jobbar du i en miljö där hot eller våld kan förekomma ? Genom att använda mentala förberedelser  bestämmer du i förväg hur du ska agera när olika situationer sedan uppstår.
 • Grundkurs för personer som ska arbeta utomlands. Efter genomförd utbildning har man tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna göra olika säkerhets- och riskbedömningar. Kursen fokuserar på olika förberedelser, det är lättare att reagera på olika hot om man redan i förväg bestämt vad man ska göra. Jag är utbildad av Polisen, Försvarsmakten, FN och EU.
 • Hur man gör Hot och riskbedömningar. Bra kunskap för alla som har arbeten där man träffar personer. Få hjälp att hitta lösningar så att du kan agera när hotfulla och våldsamma situationer uppstår.

föreläsningar

 Jag kan bland annat erbjuda dig föreläsningar som  handlar om

 • Riskerna med intag av alkohol och droger. Denna, just nu digitala föreläsning, riktar sig till skolelever på högstadiet eller gymnasiet. Jag berättar bland annat om baksidan av ett missbruk och vad som kan hända när man testar (läs gärna denna rekommendation som jag fått) . 
 • Mina utlandsuppdrag som polis och officer för FN och EU. Allt från hur man förberedelser sig för att arbeta i högriskländer till personliga upplevelser som innefattar upplevelsen att  hamna mitt i Pakistans värsta jordbävning på över hundra år och att bli väckt av självmordsbombare som sprängde sig in på campen där jag bodde i Afghanistan. 

rådgivning

   Jag kan hjälpa dig med rådgivning vid

 • Pågående brottslig verksamhet. Olika sätt att störa eller försvåra den brottsliga verksamheten så den slutar eller flyttas. Förebyggande åtgärder, samarbeten mm. Jag är van att lösa olika säkerhetsproblem som tidigare chef inom polisen.
 • Brottsförebyggande arbete. 
 • Ge förslag på lösning på olika säkerhetsproblem/frågor vid ny verksamhet. 

några kommentarer om mig

⏹ Mats is a very excellent mentor for the Afghan Police and he  has the outstanding ability to establish good cooperation with Afghan counter partners.  I can say that during my overseas international experience, I have rarely seen such professional police officer as Mats Samuelsson. His dedication in achieving the mission goals, his initiative in developing new ideas and drafting new projects and his endurance to stress is outstanding (Chef ILP EUPOL in Afghanistan)    

⏹ Mats är en av få jag skulle välja ut om jag var tvungen att arbeta / leda oförutsedda och komplicerade uppdrag (Chef Underrättelsesektionen Polisen)

⏹ Major Samuelsson was a credit to his country and to the United Nations (Head of Mission UNTSO Middle East)    

⏹ Mats är den bästa och mest seriösa reservofficer som jag någonsin träffat. Mats är en naturlig ledare utan att han måste vara chef. (Chef G2 Brigadstaben Försvarsmakten).

⏹ Mats performance have been a role model for any other military observer to follow (Head of Mission UNMOGIP Kashmir).

Jag har arbetat utomlands för både FN och EU vid ett flertal tillfällen. Vid sista tillfället arbetade jag ett år som polis i Afghanistan där jag utbildade afghanska polismän i hur man använder underrättelser i det dagliga polisarbetet, något som var väldigt uppskattat.

Call Now Button