Efter att ha arbetat mer än 30 år som polis och officer, både i Sverige och utomlands för FN och EU,  är jag en problemlösare av rang. Jag har löst tusentals av olika problem och jag brinner verkligheten för att hjälpa till samtidigt som jag också tycker att det är väldigt roligt.

Nedan finns en del av vad jag kan hjälpa dig med. Om du inte hittar lösningen på ditt problem  eller behöver annan hjälp kontakta mig. Första kontakten är alltid  kostnadsfri, fyll i och skicka kontaktformuläret på Kontaktsidan, så kontaktar jag dig.  

säkerhetsskydd

Sista två åren har jag enbart arbetat med säkerhetsskydd, gjort ett stort antal säkerhetsprövningsintervjuer men även arbetat med säkerhetsskyddsadministration. Under 2023 utbildade jag mig till diplomerad säkerhetsskyddschef via Företagsuniversitet i Stockholm.

Jag kan därför hjälpa dig med nedan

  • Säkerhetsprövningsintervjuer. Vid dessa intervjuer identifieras personens lojalitet, pålitlighet och om personen har några sårbarheter. 
  • Bakgrundskontroll av CV och Personliga brev t ex i samband med nyanställning. 

utbildningar

   Jag kan bland annat hjälpa dig med följande utbildningar  

  • Mentala förberedelser. Jobbar du i en miljö där hot eller våld kan förekomma ? Genom att använda mentala förberedelser  bestämmer du i förväg hur du ska agera när olika situationer sedan uppstår.
  • Grundkurs för personer som ska arbeta utomlands. Efter genomförd utbildning har man tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna göra olika säkerhets- och riskbedömningar. Kursen fokuserar på olika förberedelser, det är lättare att reagera på olika hot om man redan i förväg bestämt vad man ska göra. Jag är utbildad av Polisen, Försvarsmakten, FN och EU.

föreläsningar

 Jag kan bland annat erbjuda dig föreläsningar som  handlar om

  • Riskerna med intag av alkohol och droger. Denna föreläsning, riktar sig till skolelever på högstadiet eller gymnasiet. Jag berättar bland annat om baksidan av ett missbruk och vad som kan hända när man testar (läs gärna denna rekommendation som jag fått) . 
  • Mina utlandsuppdrag som polis och officer för FN och EU. Allt från hur man förberedelser sig för att arbeta i högriskländer till personliga upplevelser som innefattar upplevelsen att  hamna mitt i Pakistans värsta jordbävning på över hundra år eller hur det är att bli väckt av självmordsbombare, när de sprängde sig in på den civila camp där jag bodde i Kabul, Afghanistan. 

rådgivning

   Jag kan hjälpa dig med rådgivning vid

  • Pågående brottslig verksamhet. Olika sätt att störa eller försvåra den brottsliga verksamheten så den slutar eller flyttas. Förebyggande åtgärder, samarbeten mm. Jag är van att lösa olika säkerhetsproblem som tidigare chef inom polisen.
  • Brottsförebyggande arbete. 
  • Ge förslag på lösning på olika säkerhetsproblem/frågor vid ny verksamhet. 

några kommentarer om mig

⏹ Mats is a very excellent mentor for the Afghan Police and he  has the outstanding ability to establish good cooperation with Afghan counter partners.  I can say that during my overseas international experience, I have rarely seen such professional police officer as Mats Samuelsson. His dedication in achieving the mission goals, his initiative in developing new ideas and drafting new projects and his endurance to stress is outstanding (Chef ILP EUPOL in Afghanistan)    

⏹ Mats är en av få jag skulle välja ut om jag var tvungen att arbeta / leda oförutsedda och komplicerade uppdrag (Chef Underrättelsesektionen Polisen)

⏹ Major Samuelsson was a credit to his country and to the United Nations (Head of Mission UNTSO Middle East)    

⏹ Mats är den bästa och mest seriösa reservofficer som jag någonsin träffat. Mats är en naturlig ledare utan att han måste vara chef. (Chef G2 Brigadstaben Försvarsmakten).

⏹ Mats performance have been a role model for any other military observer to follow (Head of Mission UNMOGIP Kashmir).

Jag har arbetat utomlands för både FN och EU vid ett flertal tillfällen. Vid sista tillfället arbetade jag ett år som polis i Afghanistan där jag utbildade afghanska polismän i hur man använder underrättelser i det dagliga polisarbetet, något som var väldigt uppskattat.

Call Now Button