utvalda händelser

Kort information om utvalda händelser i mitt företag

Oktober 2021 blev jag anställd av Rejlers Sverige AB och jag valde då att ”vila” mitt företag. Jag har nu avslutat denna anställning efter drygt två och ett halvt år och arbetar nu heltid i mitt företag som konsult sedan 1 maj 2024. 

Under min tid på Rejlers har jag arbetat med olika säkerhetsfrågor t ex hotanalyser, hot och riskutbildningar och olika typer av säkerhetsrådgivning. Sista två åren har jag enbart arbetat med säkerhetsskydd på Rejlers. Det är otroligt viktigt att kunna och att följa Säkerhetsskyddslagen när man arbetar under denna lagstiftning. Följer man inte lagen kan man få betala vite, upp till 50 miljoner. Jag har under denna tid utbildat mig och är bland annat diplomerad Säkerhetsskyddschef

SOMMAREN OCH HÖSTEN 2021. Hjälpte flera bostadsbolag i Norrköping som hade problem med störningar, stölder och brottslig verksamhet i flera av deras fastigheter. Genom att använda spaning, utredning och informationsinhämtning kan oftast dessa typer av problem lösas.

SOMMAREN 2021. Första årslånga kontraktet för min firma. Ska bli kul att få hjälpa till med bland annat utredning, bakgrundskontroll och säkerhetsskyddsamtal.

VÅREN 2021. Gjorde en informationsinhämtning och bakgrundskontroll på en hotfull person. Detta gjorde att kunden efteråt kände sig lugn och kunde helt släppa ärendet. 

HÖSTEN 2020. Har också fått första jobbet där jag gjort en fördjupad bakgrundskontroll på en person. Gjorde ofta denna typ av kontroller som polis, när jag arbetade som operativ analytiker. Roligt att se vilken bild man får av en person genom att titta vad som finns på bland annat sociala medier och inte bara titta i brottsregister och på domar.

HÖSTEN 2020 I samband med en helgkurs höll jag en föreläsning om vikten av mentala förberedelser. I mitt jobb som polis och officer kunde detta vara skillnaden på om jag kommit hem eller inte. Det är bättre att i förväg bestämma hur man ska göra i vissa situationer, vilket gör att man kan reagera mycket fortare och vet vad man ska göra när situationen uppkommer. 

HÖSTEN 2020. Plötsligt hände det, jag har fått mitt första jobb som egenföretagare. En söndag i september fick jag äran att föreläsa om alkohol och droger för ett 30-tal 13-åringar. Jag har jobbat som ungdomspolis i sex år, så det var så roligt att få denna möjlighet att prata med så många ungdomar igen och där ämnet är väldigt viktigt för mig.

JUNI 2020. Det tog en dryg vecka att bygga denna hemsida.  Det är mycket att lära sig, men det är också väldigt roligt. Med några få undantag har jag eller någon kamrat tagit fotona som jag använder på hemsidan och det poppar upp så många minnen, när jag själv tittar på korten, livet är underbart. 

Call Now Button